آزمون ارزشیابی چهارم دبستان (آذر ماه)

مشخصات:

این فایل zip شامل دو فایل pdf و دو فایل word قابل ویرایش در 4 صفحه است .

توضیحات:

این فایل شامل سوالات خوبی برای ریاضی و فارسی پایه چهارم دبستان می باشد.

این فایل قابل استفاده برای دانش آموزان و دبیران می باشد و تمامی سوالات هدفمند طراحی شده‌اند.

اهداف آزمون ریاضی:

آشنایی با عددنویسی، شناخت ارزش مکانی، مقایسه کسر، حل مسئله کسر، شناخت اعداد تقریبی، حل مسئله ضرب، انجام انواع ضرب (مساحتی - تکنیکی - فرآیندی) می باشد.

اهداف آزمون فارسی:

آشنایی با درک مطلب، شناخت انواع جمله، شناخت کلمات مفرد و جمع، آشنایی با کلمات مخالف، هم خانواده، هم معنی، شناخت کلمات هم آوا و کاربرد آن در جمله، مرتب کردن، درک مفهوم شعر می باشد.


*این آزمون مداد کاغذی برای آذر ماه استفاده می شود.

فایل های پیشنهادی